River-Park: Christopher Varga, Radka Zuskačová

Snahou semestrálnej práce je spojiť riečne a mestské prostredie do jedného, priblížiť tak rieku Dunaj k obyvateľom mesta Bratislava a viac ju zakomponovať do mestského prostredia. Práca obsahuje výskum a sledovanie obidvoch prostredí a na základne nadobudnutých poznatkov sa snaží nájsť ich spoločný prienik. Výsledkom…

Inverzia: Kristína Betušová, Katka Kocková

V prostredí Malého Dunaja sa objekty začleňujú do okolitej prírody a rešpektujú hodnotu dominanty pozemku, ktorou je historický vodný mlyn. Formovaním existujúceho terénu a jeho následným odliatkom vznikajú inverzné substancie ako odtlačky zeme, definované digitálnymi a technologickými procesmi. ENG: By the Little Danube river, objects…

Mlynská záhrada: Karina Guziová & Karina Pak

Kvalitou pozemku je historický mlyn, ktorého atmosféra sa zhmotnili v jednotlivých stavbách. Nevýhodou pozemku bola jeho otvorenosť, teda žiadne súkromie od susedov, a preto sme vytvorili „oázu pokoja“ a úkryt pred okolitým svetom paradoxom tvrdého zásahu betónovej architektúry do nami vytvoreného kukuričného priestoru. ENG: The…

Kapsula: Samuel Stašík

Osobná kapsula vytvorená odomňa pre mňa. Malý, obývateľný priestor nahradzujúci konvenčnú chatu, je vybabený všetkým potrebným na bývanie. Jej hlavným cieľom bolo viacúčelne využiť strop. Trojdielna pohyblivá kupola, ktorá ju zastrešuje, slúži na pozorovanie hviezd, dá sa teda hovoriť o „astronomickej chate“. Tento observačný dynamický…

Modul/Kapsula: Adam Králik;

Vo vzťahu k téme modul som sa bližšie zaoberal spôsobom vyplnenia zvyškových priestorov medzi budovami, ktoré sú málo málo alebo nie sú vôbec využité. Tieto prázdne miesta by sa vyplnili prefabrikovanými modulmi, ktoré by ďalej slúžili ako bývanie, malé predajne, reštaurácie alebo by boli predurčené…

Modular House: Jaroslav Saxun

Našou témou bol modul alebo modularita. Snažil som sa prísť na nejaký spôsob spájania týchto modulov, ktorý bude efektívny a logický . V mojej tvorbe prezentujem dom postavený z jednotlivých typizovaných častí – modulov, ktoré sa dajú vzájomne spájať alebo skladať. Takým to spôsobom si…