62 days: Barbora Hrubošová

Meno autora / Name: Barbora Hrubošová Email: barborahrubosova@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/zly_chleba/   Katedra / Department: Fotografia a nové médiá Ateliér / Studio: Ateliér Fotografia, Realita, Konštrukcia Ročník štúdia / Year of Study: 3. Stupeň štúdia / Level of Study: Bc. Vedúci pedagógovia / Lead teachers: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., doc. Mgr.…

Coral bleaching: René Lazový

Coral bleaching je udalosť spôsobená klimatickou zmenou, pri ktorej je symbiotický vzťah riasy zooxanthellae žijúcej v tkanive korálu, narušený nevhodnými podmienkami, akými je najčastejšie zvýšená teplota oceánu. Narušením rovnováhy korál následne vybledne a ocitá sa v kritickom stave medzi životom a pomalým umieraním. Korálové útesy…

Odišli sme, aby sme sa vrátili: Paulína Ščepková

Začiatkom marca som sa zúčastnila krátkodobého vzdelávacieho pobytu Erasmus+ na Cypre, kde som spolu s ostatnými účastníkmi z rôznych krajín musela čeliť komplikáciám, ktoré nám vírus vyrobil. Po jeho návrate sme museli zostať v povinnej domácej izolácii. To bolo pre mňa hlavným zdrojom inšpirácie a…

#love: Natália Angletová

V mojej práci sa zaoberám témou láska a nostalgia. Definíciu pojmu láska hľadám v skúsenosti zo svojich 4 predchádzajúcich vzťahov, v môjom adolescentnom období, kedy sa formoval môj pohľad na lásku… Jeden vzťah a pocit nahradil druhý a všetka minulosť sa zliala do jedného. Všetko…