SUPERHEROES: Andrea Dudášová

Robotníci ako superhrdinovia – akčné figúrky. V súčasnosti vnímam obrovský tlak na mladých ľudí v tom, aby boli úspešní, motivovaní, produktívni… Tkzv. “success stories” vidíme všade. Hľadáme v nich inšpiráciu, skutočnosť je však často odlišná. V ľudoch narastajú depresie, pocity zbytočnosti, neschopnosti… Robotníkov a fyzicky…

“MYSLITEĽ”: Mária Tóthová

Vrstvy, ktoré vznikli pred 540 miliónmi rokov! Sú tvorené organickou hmotou, popolom a vodou. Ako vhodný materiál na stvárnenie silného a schopného človeka, ktorý využije svoju energiu na čokoľvek, som použila čierne uhlie ktoré som ukladala vrstvením. „Pamätaj, že si prach a na prach sa…

Dom ako (dez)interpretácia: Alexandra Smolková

Východiskom pre predložený návrh je archeologický záujem o dom – dom ako pojem, dom ako konkrétnosť, dom ako predstava/obraz o dome. Zaujíma ma zvyk myslenia o forme domu v kontraste s jeho „nepredstaviteľnosťou“ v iných formách (u iných kultúr) ako aj rozdiely v požiadavkách na…

EGO: Kristína Doležalová

Následky neviditeľného ega sú v dnešnej spoločnosti paradoxne viac než evidentné. Vo svojej práci som sa rozhodla rozhodla zvizualizovať túto zložku osobnosti a prerozprávať jeho akúsi ev(g)olúciu. Výhra ega prináša so sebou zánik ostatných hodnôt ako aj emócií a rácia, preto ho perzonifukujem ako smrť…

1.2.3.: Ján Faltin

1. Napoleónko Familiárne pomenovanie diela po hlavnej postave diela literárneho- George Orwell “Zvieracia farma”. Hlbšie politicko-kritické črty diela a spôsob akým autor v diele vykresluje charakterové črty zvieraťa, ktoré sa v konečnom dôsledku stane postavou “ľudskou”, ma viedlo k vytvoreniu ohraničenej formy s jasne danými…