EGO: Kristína Doležalová

Následky neviditeľného ega sú v dnešnej spoločnosti paradoxne viac než evidentné. Vo svojej práci som sa rozhodla rozhodla zvizualizovať túto zložku osobnosti a prerozprávať jeho akúsi ev(g)olúciu. Výhra ega prináša so sebou zánik ostatných hodnôt ako aj emócií a rácia, preto ho perzonifukujem ako smrť…

1.2.3.: Ján Faltin

1. Napoleónko Familiárne pomenovanie diela po hlavnej postave diela literárneho- George Orwell “Zvieracia farma”. Hlbšie politicko-kritické črty diela a spôsob akým autor v diele vykresluje charakterové črty zvieraťa, ktoré sa v konečnom dôsledku stane postavou “ľudskou”, ma viedlo k vytvoreniu ohraničenej formy s jasne danými…