Ochrana osobných údajov

Súkromie užívateľov plne rešpektujem, avšak pre prezentáciu tvorby užívateľov potrebujem niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne za účelom prezentácie užívateľov a ich tvorby. V prípade, že si ďalej nepraješ, aby boli tvoje osobné údaje uložené v mojej databáze, odošli vyplnený formulár Žiadosť o zmazanie osobných údajov na emailovú adresu digitalnyprieskumvsvu@gmail.com Spolu s osobnými dátami užívateľa budú zmazané aj užívateľove súbory z mojej databázy.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.digitalnyprieskumvsvu.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich užívateľov, získanými pri vytvorení a odoslaní žiadosti o prezentáciu, nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetovej stránky www.digitalnyprieskumvsvu.sk súčasne zaväzuje, že na prianie užívateľa vykonaného formou odoslania elektronickej žiadosti, vymaže neodkladne jeho osobné údaje ako i dáta o študentovej práci z databázy internetovej stránky.

Prevádzkovateľ internetovej stránky si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi študentov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke.