Ustlané vo vzduchoprázne: Jozef Kršek

Hmyz je zodpovedný za najdôležitejšie chody v prírode. Aj keď táto živočíšna skupina dosahuje v súčasnosti najväčší evolučný rozkvet, jej populácia pôsobením človeka poklesla za posledných 30 rokov podľa odhadov až o 70 percent. Jednoduchým pridaním rákosia a slamy do sôch bývalých študentov VŠVU M.…

Photosynthetizator: Norbert Kuki

Tento semester som sa venoval hlavne mikrotechnike a diy hudobným nástrojom a tak som vyrobil svetelný theremin pomocou Arduina. Vždy som sa na sound artistov pozeral skepticky a to bol tiež dôvodom prečo si to skúsiť. Motiváciou diela bolo hľadanie rytmu a tónu v tieni…

Šel jsem se jen projít: Tatiana Takáčová

Hovoriť o tele, ktoré sa plynule hýbe. Prechádza.   Meno autora / Name: Tatiana Takáčová Email: tatianatereziatakacova@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/tatiana_takacova/?hl=sk Facebook: https://www.facebook.com/tatiana.takacova.9   Katedra / Department: Intermédiá Ateliér / Studio: Ateliér Intermédií Ročník štúdia / Year of Study: 3. Stupeň štúdia / Level of Study: Bc. Vedúci pedagógovia / Lead teachers: Jana Kapelová

EMPTY POOLS: ondrej forus

názov práce: lovevela – empty pools základne parametre: 3x tracks, EP album, hudobná koprodukcia lovevela a anguis, cover, CD, marketing, merch, propagácia, insta FB filtre.. FOTOGRAFIE, FOTOMONTAZE… Spôsob realizácie: vyrtuálna identina hudobného a vizualneho umelca, screamera, lovera, modela – lovevela a jeho EP album –…

Pamäť nie je pasívny záznam: Nikola Čižmárová

2020, návrh priestorovej inštalácie,180x250x300cm, 3D vizualizácia, text Dielo Pamäť nie je pasívny záznam vychádza z autorkinej mantry „Spomínaš, ako sme sa spoznali?“ Je to prvá veta v anime NANA, ktorú autorka používa ako terapiu pri prekonávaní stresu, negatívnej nálady a problémov. Táto mantra odkazuje na…

Enfant terrible/ modlitby hrozných detí vesmíru: Petra Hrúziková

Projekt zaznamenáva môj vzťah vo vývine k pojmu ekológia. Modlím sa, pretože cítim, že ekológia sa stala niečím, čím sa nikdy stať nemala. Nachádzam sa v bezvýchodiskovej situácií, z ktorej sa snažím vykúpiť modlitbami, aby som navždy neklesla vo svojich očiach. Vnútorné dialógy slúžia k jedinej možnej očiste ekológie,…

Generative_rec3: Robert Urbančok

Aký je domov? Hmota, ktorá rozoznieva našu prítomnosť pod ľudskou tiahou. Vedie automatický diálóg s okolím. Vo svojom syntetickom tichu zradí každý pohyb ľudského tela svojimi hlasitými pascami. Vlastná existencia mi pripomína nutnosť eliminovať svoju telesnosť. Byť bezzvučný, nekonfrontovaný s okolím, nevinný. Vo svojej práci…

Neviditeľní: Veronika Verešová, Zuzana Nedeliaková

Východiskové slová/ slovné spojenia: útočisko, pamäť/mentálna mapa, uniforma/ prevlek/ kamufláž z prírodných materiálov ako znak, status, ktorý nezapadá, vykorenenosť, záhrada, sentimentálny vzťah k miestu, k sadeniu, návrat k prirodzeným mechanizmom, rituálom, obrana, vzdor a rozlúčka Charakteristika projektu so zameraním na proces: participatívny, performatívny V práci,…