Neviditeľno Viditeľné: Nina Abramovičová

Budúca séria brošní a objektov inšpirovaných facebookovou aplikáciou STORY. Koncept pominutia a nestálosti fotografií uverejňovaných v tejto aplikácií ma oslovil svojou tajomnosťou osobného diáru ako skice, ktoré nie sú prístupné vždy a pritom boli zdieľané celým svetom. V mysli mi vzniká otázka: Nie je predsa…

Reťaz-radenie.: Klára Chytilová

Kolekcia reťazí je vyrobená z medeného drôtu. Ďalšie použité materiály sú mosadz, drevo a PVC. Konceptom je komunikácia medzi nami, medzi mnou a tebou, prepojenie pocitu. Čas komunikovať so sebou samým. Variabilnosť času. Variabilnosť nás v prispôsobení sa v komunikácii s druhým človekom. Každá reťaz…

Slza/Tear: Dorota Sloviaková

Táto kolekcia šperkov pracuje v rovine rôznych emócií, kladných aj záporných. Autor sa snaží vykresliť situáciu iba emóciou, ktorú nachádza v slzách. Slzy samotné sú rozdielne v štruktúre skúmanej pod mikroskopom ako i zložením v konkrétnej situácii. Teda dokážu podrobne zaznamenať a vykresliť emóciu šťastia,…

VÍRUS: Eva Hudecová

„POČÍTAČOVÉ TECHNOLÓGIE ZMENILI PRODUKČNÝ PROCES, VIRTUÁLNE RAPÍDNE TRANSFORMOVALO PEVNÚ HMOTU. NA OBRAZOVKE JE VŠETKO NAKRESLITEĽNÉ, MODELOVATEĽNÉ A VYROBITEĽNÉ.“ LÁSKA K VYTVÁRANIU VECÍ SA NEMUSÍ OBMEDZOVAŤ NA FYZICKÝ SVET. KAŽDÝ, KTO DÁVA FORMU SOFTVÉRU, ČI UŽ V OBLASTI ARCHITEKTÚRY, MAĽBY, ANIMÁCIE, MODELOVANIA, SIMULÁCIE ALEBO VÝROBY, PRECVIČUJE OSOBNÉ…

Guľa ako krajina: Zuzana Kováčiková

Inštalácii na tému Guľa ako krajina predchádzal výskum, v ktorom som sledovala rôzne pohľady človeka na Zem. Zaujímavé detaily z môjho pozorovania som preniesla do skla. Jednotlivé sklárske techniky sa stali metaforou vnímania Zeme. Najviac príkladov „pohľadu na Zem“ v priebehu dejín nájdeme v mapách.…

Guľa ako krajina (Krajina ako bublina): Martin Jurík

Pálenie moreny bolo zvykom vítania jari, no hlavne ukončenia zimy. Je to zaujímavá tradícia v ničení symbolov, ktoré na toto obdobie poukazujú. Jasný bod, ktorý určuje hranicu medzi dobrým a zlým. Konkrétny moment, nekonečne sa opakujúci v histórii, pri ktorom nie je dôležitá nepochybne nasledujúca…

For Sale: Mgr. Katarína Pozorová

prvé premýšľanie o téme ma viedlo k otázke s akým produktom môžem konkurovať dnešnému relatívne dobrému a ľahko dostupnému dizajnu ako je IKEA a pod., prípadne sklárskym alebo iným dizajnovým firmám, obchodom, ktoré profitujú prevažne z veľkej produkcie s nižším nákladom. dospela som k tomu,…

MONŠTRANCIA – Liturgický riad: Zuzana Krenželáková

Táto práca sa má zaoberať komplexným dizajnom liturgického riadu s hlavným prvkom – monštranciou. Monštrancia je umelecky zhotovená, najčastejšie v histórii pozlátená schránka, do ktorej sa vkladá veľká premenená hostia. Používa sa na vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone a pri sviatostnom požehnaní. Mojím cieľom je…

Recyklácia detstva: Barbora Némethová

Recykláciou môjho detstva sa vraciam vo svojich spomienkach do mojej minulosti, ktoré sú zachytené rôznymi predmetmi, ktoré ma zaujali a živili moju fantáziu. Dnes po mnohých rokoch sa chcem vrátiť nielen ku predmetom čo som zozbierala , ale aj k slobodnému pohľadu bezstarostného dieťaťa. Uvedomujem…

Pre-object: Maruša Mazej

BIO: Maruša Mazej was born in Slovenia in 1995 and is currently studying a Masters in ceramics at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. In 2018 she completed a BA in ceramics at the same Academy in Ljubljana; focusing, in her thesis,…