Mysterious Island (Game): Pavel Baghy

Krátka adventure video hra zameraná na exploráciu situovaná na tropickom ostrove. Cieľom hráča je preskúmať okolie a objavovať záhady ostrova. Hra je v štádiu rozpracovanosti – hratelného prototypu.   Meno autora / Name: Pavel Baghy Email: pavel.baghy@gmail.com Web: http://www.pavelbaghy.com Instagram: http://www.instagram.com/pavelbaghy_art/   Katedra / Department: Maliarstvo Ateliér / Studio: Ateliér…

re-composition: Matej Maturkanič

V tejto semestrálnej práci som sa zameral na hľadanie a zaznamenávanie znakov nachádzajúcich sa na dlažbe v meste. Zaujali ma konkrétne znaky tvorené robotníkmi pri práci, sprejom na dlažbu. Tá sa po rozobratí späť do povodného stavu už nedostane, teda vopred vytvorené znaky,symboly napísane na…

Vodiče Izolované: Daniela Illéšová

Káble kreslím od jedného februárového rána v Senci. Pri balení vecí na vlak ma zaujal spletenec nabíjačiek, gitarového komba a predlžovačky v opačnom kúte izby. Okamžite som to musela načrtnúť (a šprintovať na vlak). Ceruzkovú štúdiu som dokončila až v prázdnom kupéčku a rozhodla sa,…

Neohuman: Patrik Hujo

Na začiatku semestra som sa rozhodol ukončiť svoju doterajšiu líniu hľadania akéhosi problému vo svojich útrobách a telesnosti, či symboliky, ktorá sa mi nedarila podchytiť úplne podľa mojich predstáv a rozhodol som sa teda skúmať záležitosť z vonkajšieho uhľa pohľadu a to práve skrz súčasnú…

Človek, reč, znak, línia ( Rozpracovanosť diplomovej práce ): Denisa Slavkovská

V diplomovom projekte sa zaoberám skúmaním jazyka symbolov vo vzťahu k čitateľovi. Sukcesívne si vo svojej tvorbe vytváram vlastnú abecedu, ktorú deformujem do hravo naivnej absurdity. Keď už slovo ani odraz reality nestačia a abstrakcia tekutej plochy je príliš vágna – nastupuje symbol. Ten za…

Vystavený výrobok: Radim Straka

Nerobím rozdiely medzi tvorbou umenia a životom mimo prostredia, kde umenie zvyčajne vzniká, pre príklad ateliér ale naopak, konfrontujem sa s ním aj v súkromnom živote. Kladiem dôraz na nenápadné detaily v priestoroch mesta alebo už vytvoreného umenia, no stále si v súčasnosti možno naivne…