SALT AND PEPPER NOISE – ŠUM, AKO ROZKLAD OBRAZU: Patrícia Bačenková

Modifikácia danosti šumu zväčša považovaného ako nežiadúci prvok napríklad v digitálnych obrazoch, filmové zrno, atď. Podpora tohto zrna má asociačný zámer s historickou filmovou tvorbou, ale taktiež je senzitívne spojený v estetickom pozorovaní súcna, zároveň je to aj to k čomu inklinujem v umení. Aspekt,…

Filisterské jadrá: Lucia Dunajová

Už z názvu ( filisterský – obmedzený, s plytkým životným cieľom ) možno vyčítať, že autorka rieši to, s čím je dennodenne konfrontovaná. Človeka odsúdila po mentálnej aj fyzickej stránke. Slaboduchosť, plytkosť, naivita, nevzdelanosť, ale aj tupý vzhľad či životné priority ľudí z okolia, výrazne…

Point of reflection: Šimon Kučera

Maľby, ktoré vznikli v priebehu roku 2020 sú akosi oslobodené o psychické automatizmy a predstavujú skôr meditatívny charakter obsahu a sú zamerané vyslovene na vizuálny vnem diváka. Nemožno o nich však vravieť ako o obrazoch, ktoré nemajú svoj obsah, lebo prešli istou vývojovou fázou a…

Moje osobné ihriská: Natália Hulejová

Osobné ihriská,pohľady zhora, ohraničené alebo otvorené priestory s vaäčšinou prítomným človekom. Ihrisko od slova hrať sa. Vytváram si osobné priestory, v ktorých zobrazujem/objavujem radosť. Radosť je to čo dnes najviac chýba. Podľa posledných vedeckých štúdii, nebolo viac osamelosti a depresií tak ako v dnešnej dobe.…

mäkúčko: Lucia Žitnayová

mäkúčko. zhmotnenie mojich predstáv. priestoru. bezpečia. príjemných oblých tvarov. štruktúra. nutkanie na dotyk. dotyk. pocit uvoľnenosti, pokoja a harmónie. zastavenie času. sen. V tejto práci som vytvárala iluzívny priestor, ktorý má vyžarovať jemnosť, bezpečie, pokoj a harmóniu. Vyrobila som objekty, ktoré svojou oblosťou a štruktúrou…

letný semester 2020: Pavol Gogola

V tejto práci nadväzujem na výstup z predošlého zimného semestra. Experimentujem s figuratívnymi námetmi v kombinácii s abstraktnou expresívnou kompozíciou. Prostredníctvom gesta, symboliky a deformácie reflektujem svoju osobnú trans skúsenosť. Sústreďujem sa na somatickosť, patetickosť, intimitu, manierizmus v reči tela a sexualitu. Zaoberám sa otázkou…

Neistota: Kamil Šlapák

Moja semestrálna práca sa sklada z viacerých zadaní. Prvé z nich bol súbor malých akvarelových malieb 24x16cm z môjho života počas karantény. Ďalšie zadanie boli dva obrazy – objekt v interiéri a objekt v exteriéri 70x60cm a posledné bola voľná téma. Ako voľnú tému som…

Bez Názvu: Eva Bodoova

Tento semester som pokračovala v práci z predchádzajúceho semestra vyjadrením vnútorného osobného obsahu spojením navzájom sa vylučujúcich farebných plôch na plátne. Vytvorenou polaritou skúmam vzniknuté napätie založené na protikladných vlastnostiach vnútri daného celku, vnútorné napätie vyjadrené farbou a pravidelnosťou formy, protikladnosť, dualitu. ENG: This semester…

Ja , Y , X , y , x: Lilla Gombos

Moja semestrálna práca pozostáva z troch malieb a z dvoch objektov. Prvá maľba bola vytvorená na tému zadania ateliéru Ja /olej na plátne 90×60 cm/ . Ďalšie dve maľby sa nazývajú Y a X /olej na plátne, 100 x 150 cm/. V ďalšom zadaní v…

Príbeh jedného oslobodenia /triptych/: Rastislav Hlocký

Názov : Pribeh jedného oslobodenia, olejomaľba na plátne,3* 100 / 130 cm. Triptych kde vystupuje ten istý hlavný hrdina- prekonáva diabolské nástrahy, ktoré sa snažia o zničenie lásky a oddanosti k princeznej. Lásku a dobro symbolizuje červenovlasá princezná, ktorá je v bezvedomí ,a je nesená…