[PEGI 18+] Mala by sa častejšie usmievať: Anna Mária Beňová

Výstupom bakalárskej práce sú maľby banálnych scén, v ktorých postavy rozohrávajú provokatívne erotické situácie. Zvolený názov predstavuje stereotypnu vetu adresovanú najmä ženám. Vizuálne predlohy som čerpala z internetu podľa miery banálnosti s akou na mňa pôsobili. Jednotlivé zábery ma oslovili svojou podivnosťou, často na hranici…

Prítomná krajina: Lucia Oleňová

Výber objektov, ktoré som sa snažila zachytiť, som venovala veľkú pozornosť, pričom som viackrát zvolila aj ťažko prístupne miesta hlboko v horách a roklinách slovenských lesov s najvyšším stupňom ochrany. Viaceré z týchto miest poskytovali originálnu perspektívu a nevšedné scenérie. Bolo pre mňa nevyhnutné, aby…

Fragmenty geometrie: Dávid Hocko

Žijeme v dobe fragmentov, kde má každý odlišné vzdelanie, skúsenosti a príležitostí. Už nie je možné vnímať skutočnosť ako jeden globálny fenomén, ale musíme ju rozdeliť na menšie časti, z ktorej si každý skladáme zmysluplný obraz o svete. Vzhľadom na to, že orientácia v našej…

OBRAZ – OBJEKT – INŠTALÁCIA: Mikaela Mia Papp

Podnetom k téme bol dlhodobejší záujem a hľadanie jednotnej a nemennej definície maliarskeho diela. Aká je „správna“ forma, technika, umiestnenie, či priestor, ktorý definuje maliarske dielo? Ako vplýva na dané nahliadanie materiál a jeho použitie? Čo všetko sa vzájomne ovplyvňuje a aké podnety viedli k…

Zveriť sa: Michaela Moravčíková

Zámerom bakalárskej práce je nadviazať a rozvinúť tému animálnej duše, inštinktov a zvieracej prirodzenosti. Stávanie sa zvieraťom sa deje skrz rituály známe prírodným národom. Pomocou koláži inscenujem vlastné situácie splynutia so zvieraťom formou dotykov, milovania sa, lovu. Pri nich nastáva rovnováha medzi človekom a jeho…

Spôsoby videnia: Martina Červenková

Bakalárska práca s názvom Spôsoby videnia je hľadaním spôsobu maliarskeho vyjadrenia, prostredníctvom ktorého dokážem prepájať záujem o rytmus a farbu so zachovaním motívu a reprezentácie. Navodzovať dojem priestoru a vytvárať napätie medzi iluzivitou a plošnosťou obrazu. Tematizujem dívanie a videnie samotné. Vychádzam z vlastných fotografií,…

OTÁZKY OBRAZU / IMAGE QUESTIONS: Adam Siekel

Vo svojich obrazoch som sa inšpiroval prežívanou situáciou okolo pandémie. A premýšľal som nad tým, čo mediálnym obrazom uniká alebo inak povedané, aký iný zážitok môžu obrazy (umelecké) sprostredkovať. ENG: In my paintings, I was inspired by the experienced situation around the pandemic. And I…

Raz to proste urobím: Barbora Benková

V praktickej časti diplomovej práce s názvom Raz to proste urobím sa zaoberám témou hľadania istoty v živote, jej objavovania i strácania. Zámerom práce je ponúknuť divákovi možnosť vhliadnuť do môjho pocitu ponárania sa a vynárania z môjho osobného neurčitého mentálneho ne-priestoru, ktorý tvorí zároveň…

Scénickosť a gestickosť obrazu: Mgr. art Ivana Mojšová

Vo svojej praktickej diplomovej práci čerpám z jej teoretickej časti, ktorá otvárala problematiku sugescie diel a obrazov na diváka a ich vzájomný vzťah. Gestickosťou tu nebude gesto, ktoré by mohlo naznačiť smerovanie tejto práce, ale „gestom“ bude práve vťahovanie recipienta do sujetu obrazu a manipulácia…

How it was to be a Human ?: Denisa Slavkovská

V praktickej aj teoretickej časti diplomovej práce som skúmala znak ako základný prvok komunikácie diela s divákom. Cieľom bolo objaviť ideálnu formu, ktorá by prehovárala globálne čitateľným a jasným jazykom bez rozdielu na kultúrne zázemie, časové obdobie, vek recipienta a vôbec ostatných vonkajších vplyvov. Charakter…