Reštaurovanie SFINGY: Asen Cvetanov

Predmetom mojej bakalárskej práce je reštaurovanie kamennej sochy stvárňujúcu Sfingu. Socha vysekaná z pieskovca a pochádza z Komárna. Je v havarijnom a alarmujúcom stave. Kamenná hmota z celej ľavej časti je zdegradovaná a rozpadá sa. Preto sa budeme snažiť skulptúru zakonzervovať a pristúpiť k vyhotoveniu…

Sfinga – Komárno, 1914: Denis Dvorský

Jedná sa o 2 pieskovcové sochy pochádzajúce z rodinnej hrobky (rod Trstenský/Nádosy), z obecného cintorína mesta Komárno. Sú umiestnené v rozchádzajúcich sa diagonálach pred vchodom hrobky, jedna na pravej a druhá na ľavej strane (dvere uprostred). Navzájom sú si takmer dokonalými kópiami, no každá ma…