F. Bílek & J. R. Donner: Samuel Horváth

Prvé zadanie pozostávalo z vytvorenia kresieb a sochárskej realizácie v štýle tvorby českého, secesného sochára Františka Bílka (1872 – 1941). Práca pozostávala z naštudovania si štýlu autora a následnej realizácie, tak, aby sa výsledok čo najviac priblížil charakteru jeho tvorby. Vytvorené boli prípravné skice podľa…

Svalovec: Lukáš Zakucia

kópia sádrového odliatku ENG: a copy of the gypsum cast   Meno autora / Name: Lukáš Zakucia Email: zakucia.luki@gmail.com Telefónne číslo / Phone number: 0949645876   Katedra / Department: Reštaurovanie Ateliér / Studio: Reštaurovanie sochy Ročník štúdia / Year of Study: 2. Stupeň štúdia / Level of Study: Bc. Vedúci pedagógovia…

Reštaurovanie SFINGY: Asen Cvetanov

Predmetom mojej bakalárskej práce je reštaurovanie kamennej sochy stvárňujúcu Sfingu. Socha vysekaná z pieskovca a pochádza z Komárna. Je v havarijnom a alarmujúcom stave. Kamenná hmota z celej ľavej časti je zdegradovaná a rozpadá sa. Preto sa budeme snažiť skulptúru zakonzervovať a pristúpiť k vyhotoveniu…