Interpretácie – J. Mudroch, D. Vélazquez, O. Kokoschka: Vanessa Lančaričová

Zadaním bolo urobiť interpretáciu aktu, detail fragmentu ruky vybraného diela z obdobia Renesancie až Klasicizmu a detail fragmentu figúry z obdobia podľa autorov 20. storočia. 1) Interpretácia podľa maľby Jána Mudrocha / 100x60cm, olej na plátne 2) Interpretácia podľa maľby Diéga Vélazqueza / 50x30cm, olej…

Reprodukcia umeleckého diela: Lenka Blašková

Pri realizácií semestrálnej práce som sa zamerala na reprodukciu aktu a rúk z historického diela.   Meno autora / Name: Lenka Blašková Email: lenka.blaskova99@gmail.com   Katedra / Department: Reštaurátorská tvorba Ateliér / Studio: Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov Ročník štúdia / Year of Study: 2. Stupeň štúdia / Level…

Modelovanie, prípravný kurz: Andrej Brezany

Autoportrét, lebka, Pamätník konca sveta: Tému pomník konca sveta som uchopil pomocou stotožnenia konca sveta s koncom ľudskej civilizácie. Zamyslel som sa nad posmrtnou podobou človeka. Človek ako duša. Keďže sa venujem aj bojovým umeniam, často sa stretávam aj s ich duchovnými učeniami. Inšpiroval som…

Maliarska príprava spojená so štúdiom rukopisov klasickej a modernej maľby: Branislav Schwarz

Zadania slúžili na preštudovanie problematiky techniky maľby, farebností, anatómie, svetla či materiálov. 1. zadanie – Autoportrét v monochróme (čierno-biela) (30×30 cm) 2. zadanie – Autoportrét v klasickej farebnosti (30×30 cm) 3. zadanie – Autoportrét štýlom pointilizmu (30×30 cm) 4. zadanie – Detail rúk obrazu od…

Reprodukcia umeleckého diela, autoportrét: Kristína Gáspárová

Zadaním v tomto semestri v Ateliéri maliarskej prípravy pre reštaurátorov bol autoportrét (pointilistickou technikou) a následne vyhotovenie interpretácie umeleckých diel, konkrétne aktu (Pierre Bonnard – Akt v interiéri), fragmentu rúk z klasického maliarskeho obdobia (Rembrandt van Rijn – Židovská nevesta) a analogicky fragmentu rúk z…

Interpretácia umeleckého diela: Marek Suchý

1. Interpretácia aktu: H. Matisse – Štúdia ženského aktu (1908) 2. Interpretácia detail ruky: Raffaello – Sv. Katarína Alexandrijská (1507-1508) 3. Interpretácia detail rúk: H. Matisse – Meditujúci mních (1903)   Meno autora / Name: Marek Suchý Email: m4rek.suchy@gmail.com   Katedra / Department: Katedra Reštaurovania Ateliér /…

Interpretácia umeleckého diela: Lucia Beliančinová

1. Interpretácia akt : Henri Matisse – Odaliska s tamburínou, 1926 2. Interpretácia detail rúk : Bartolomeo Guidobono – Alegória Jari, 1705-1709 3. Interpretácia detail rúk : Paula Modersohn-Becker – Autoportrét, 1906   Meno autora / Name: Lucia Beliančinová Email: lucia.beliancinova01@gmail.com   Katedra / Department: Katedra Reštaurovania…

Reštaurovanie Mapy panstva Červený Kameň z polovice 18. storočia

Reštaurovaniu ručne kolorovanej mapy Červenokamenského panstva vytvorenej technikou perokresby a gvašu na papierovej podložke nakašírovanej na plátno predcháza dôkladný reštaurátorský výskum, v ktorom sme sa zamerali na spoznanie pamiatky v najväčšom možnom rozsahu. Výskum v reštaurovaní zohráva kľúčovú rolu, kedy sa stanovujú a zisťujú hranice,…

F. Bílek & J. R. Donner: Samuel Horváth

Prvé zadanie pozostávalo z vytvorenia kresieb a sochárskej realizácie v štýle tvorby českého, secesného sochára Františka Bílka (1872 – 1941). Práca pozostávala z naštudovania si štýlu autora a následnej realizácie, tak, aby sa výsledok čo najviac priblížil charakteru jeho tvorby. Vytvorené boli prípravné skice podľa…

Svalovec: Lukáš Zakucia

kópia sádrového odliatku ENG: a copy of the gypsum cast   Meno autora / Name: Lukáš Zakucia Email: zakucia.luki@gmail.com Telefónne číslo / Phone number: 0949645876   Katedra / Department: Reštaurovanie Ateliér / Studio: Reštaurovanie sochy Ročník štúdia / Year of Study: 2. Stupeň štúdia / Level of Study: Bc. Vedúci pedagógovia…