Kniha na tému Časozber: Adriána Ondrušová

Spánok je fascinujúci. Zaoberala som sa ním vo svojej práci. Zadaním bolo vytvoriť digitálnu knihu, analógovú knihu bez použitia počítača a redizajn fontu, ktorý bude prispôsobený zvolenej téme. V digitálnej knihe zobrazujem svoj malý výskum nakoľko sa denné myšlienky prepájajú s nočnými. Kniha obsahuje denné…

Systematic form hunting: Adriana Mišková

V predošlých projektoch som verila svojej predstavivosti, avšak jej voľnosť bola pre mňa skôr problémom, tentokrát som si preto vopred zvolila určité jednoduché postupy, základné prvky a veľa limitov, ktoré mali udať moju slobodu. Nazývam to “varenie so základmi”. Predošlý semester som strávila v Holandsku,…

Inside Out: Terézia Jandušíková

Hudobná kompilácia Inside out je zložená z pesničiek, ktoré sú obohatené o zvukový efekt dažďa. Táto hudba vyvoláva atmosféru daždivého dňa. Každý človek si pod týmto stavom predstaví niečo iné. Prechádzka v daždi, cesta z práce či zo školy, jazda autom… Ja som sa inšpirovala…

Michael patrí všetkým: Ester Mládenková

Je to identita vinylovej hudobnej kompilácie. Kompilácie, ktorá hrá dookola tú istú pieseň. Pieseň o Michaelovi, ktorá sa deformuje. Je zachytená desiatimi rôznymi interprétmi na desať rôznych spôsobov. Práca je koncipovaná tak, že ku každej piesni patrí jeden vizuál. Následne sú všetky zabalené do celku…

Postdigital Art/Design: Richard Kučera Guzman

Toto je náčrt mojej rozpracovanosti diplomovej práce na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre Vizuálnej komunikácie. Názov diplomovej práce je Postdigital Art/Design. Pojem Postdigital hovorí skôr o strachu z dehumanizácie ako o kontemplácii na tému digitalizácia. „Postdigital sa zaoberá zmenou vzťahov medzi nami, digitálnymi technológiami a jej umeleckými…