Genius Pocit: Mariana Mažgútová

Zámerom bakalárskej práce je pomocou vizuálneho jazyka preniesť abstraktného Genia Loci existujúceho iba v spomienkach autorky do fyzickej podoby experimentálnej knihy. Genius Loci v tomto prípade premenovaný slovnou hračkou na Genius Pocit je jedinečným duchom konkrétneho miesta. Zahŕňa všetky autentické a subjektívne pocity tajomnosti, nostalgie a estetiky. Spomienka…

Vizuálna identita festivalu kreativity: Silvia Kováčová

Táto diplomová práca sa zaoberala vytvorením vizuálnej identity pre festival vzdelávania a kreativity. Teoretická časť sa venuje interaktívnemu vzdelávaniu v oblasti umenia. Praktická časť predstavuje nové grafické riešenia a koncepty vizuálnej identity festivalu kreativity. ENG: This diploma thesis was dealin with creating a visual identity for the festival of…

Hyperzin: Kamila Valešová

Projekt Hyperzin sa venuje digitálnej evolúcii WWW a pozostáva z aplikácie a súboru zinov. Mojou motiváciou bolo preskúmať možnosti dvoch charakterovo odlišných médií: tlačeného a digitálneho. Výber tlačeného média ako jedného z nosičov informácie nie je náhodný, je pripomienkou tlačených médií, ktoré Web remedioval, popritom…

Atlas rodinných fragmentov: Lucia Gandelová

Základom bakalárskej práce je starý archív rodinných fotografií z obdobia približne od roku 1940 do roku 1996. Obsahuje circa 550 fotografii rôznej formálnej aj obsahovej kvality. Fotografie boli uskladnené v jednej škatuli, bez akéhokoľvek systematického radenia, či popisu. Zámerom práce bolo vytvoriť koncept spracovania daného…

Srdečné pozdravy: Linda Pavelková

V čase domácej izolácie nás so svetom spája len pošta a videohovory s blízkymi. Počas nich vidíme na obrazovke výrezy ich osobného priestoru, prostredia v ktorom žijú a môžeme sa dohadovať čo tam robia a ako asi vyzerá zvyšok izby. Aké majú doma obrazy? Skáče…

Making of VINCENT: Sára Kancianová

Témou letného semestra v ateliéri Písmo/Typolab (katedra Vizuálnej komunikácie) bol ČASOZBER a pozostávala z troch zadaní/úloh. Prvým zadaním bola analógová publikácia bez použitia počítača. Vytvorila som ilustrovanú „verziu“ básne VINCENT od Tima Burtona, ktorá zobrazuje príbeh malého chlapca a jeho fascináciu tvorbou Edgara Allana Poa.…

memento.: Antonín Kindl

/ identita hudební kompilace / Tato deska je výpověď o pohřebních rituálech z celého světa. Přináší 11 nahrávek z různých kultur a krajin a vypovídá a různorodosti přístupů ke smrti. Design obalu vnímá smrt jako nevyhnutelný bod, do kterého všichni směřujeme. Dominantou obalu je díra ve středu, která prochází skrz přední stranu,…

Láska čo ma drží nad vodou: Katarína Plačková

Témou letného semestra v ateliéri Písmo/Typolab (katedra Vizuálnej Komunikácie) bol ČASOZBER a pozostávala z troch zadaní. Som RomanTyčka? Aj celkom hej, téma lásky sa stala pre mňa prežitím, akýmsi mementom, že mám pokračovať ďalej a motivovala ma pri tejto zvláštnej situácii dokončiť tieto semestrálne práce.…

Identita hudobnej kompilácie: Lukáš Karaba

LP je kompiláciou vybraných hudobných žánrov, z arabskej kultúry od Severnej Afriky, až po Blízky východ. Vychádzajúc z arabskej mytológie, koncept LP sa viaže na Hatif – hlas, ktorý je počuť bez toho, aby bolo vidno hovoriaceho alebo bytosť ktorá zvuk vydala. Viera v Hatif…

Hra Vrabčár: Dominik Šarlina

Hra Vrabčár je inšpirovaná absurdnou legendou o vzniku prezývky obyvateľov malého mestečka ležiaceho v obrovskej kotline, možno kráteri? Legenda hovorí o snahe obyvateľov zbaviť sa vrabcov hádzaním ich z najvyššieho miesta v meste, z kostolnej veže. Rozumné. V spojení s mestom prišla myšlienka využiť dlho…