Chameléon na Lide, Rieka v meste: Lukáš Mráz

Práca má ambíciu pretlmočiť špecifiká prirodzenej situácie v lokalite LIDO v Bratislave a vytvoriť architektonické parafrázy, ktoré by boli odrazom tejto polohy. Podrobnejšie ma zaujali pozostatky parcelácie bývalej záhradkárskej kolónie. Túto pravidelnú štruktúru vnímam ako základný element, z ktorého derivujem ďalšie architektonické formy. Mojou snahou…

Composite wilderness: Dávid Nosko

Pojem terrain vague označuje územia v rámci mesta, ktoré vznikajú ako zvyšok po uplatnení jasných urbanistických konceptov; sú to miesta nedefinované, nejasné, nekontrolované. Územie Bratislavského Lida je príkladom takéhoto miesta. V tomto prípade možno kvalitu nejasnosti územia opísať ako výsledok hromadenia rôznych zásahov spôsobených troma…

Priestor experimentálneho divadla: Lea Debnárová

Cieľom praktickej časti mojej diplomovej práce je návrh nového divadla v Bratislave, ktoré disponuje variabilným riešením a preto je vhodné aj pre experimentálne typy predstavení. Nachádza sa v prieluke na Gorkého ulici. Rozhodla som sa pracovať s tradičnými prvkami v neštandartných polohách. Klasické divadelné prvky,…

Krajina – Vodný mlyn: Petra Ollerová

Práca predstavuje reakciu na možnosť oživenia a funkčného využitia areálu Vodného mlynu v Jahodnej v podobe ubytovacích jednotiek a zároveň hľadá architektonické odpovede na lokálne prírodné fenomény hustoty. Zaoberá sa otázkou plných / prázdnych priestorov a prechodu medzi nimi. Pôdorysné rozvrhnutie siete 4×4 metre na…

Parametrický štrukturalizmus: Patrik Olejňák

Praktická časť diplomovej práce „Parametrický štrukturalizmus“ sa zameriava na otestovanie myšlienok z teoretickej časti diplomovej práce vo fyzickom svete. Načrtnuté tézy a nový prístup k digitálnej architektúre, ktorá vzniká hybridizáciou parametrického a diskrétneho uvažovania ďalej rozvíjam a skúmam. Hľadám možnosť spojiť samostatné, diskrétne časti s…

Krajina zážitkov – Františkánsky kláštor v Rožňave: Silvia Gálová

V dnešnom svete zamorenom technológiami majú ľudia tendenciu zabúdať na svet okolo seba, pohybujú sa viac vo virtuálnom ako v reálnom priestore a zvykajú si, že za nich všetko robia počítače a stroje. Čím ďalej, tým viac prestávajú rozmýšľať a strácajú kontakt s predmetnou realitou.…

Tangram: Anna Přibylová & Soňa Polčová & Martina Ľachká

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je entropia. Entropia je fyzikálna veličina merajúca neusporiadanosť systému, ktorá hovorí o tom, že všetko v našom vesmíre sa rozpadá. Ako základný tvar pre tento projekt sme zvolili tangram, ktorý nám pomohol definovať podobu podporujúcu komunikáciu a kompatibilitu medzi priestormi. Program…

Overflow: Petra Ďurišková & Adriána Gombarčíková

Koncept Overflow navrhnutý pre Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity sa zaoberá prepojením vesmíru a vody. Hlavnou myšlienkou nášho projektu bolo, ako môže budova koexistovať s vodou. Skúmali sme spojenie čiernych dier a vodných vírov a transformovali sme ich na hladinu Dunaja. Budova sa nachádza pod…

CELLS: Jakub Ľorko & Simona Gašincová

Všetky ateliéry architektonickej tvorbe tento rok riešili architektúru na Dunaji. Náš ateliér sa zaoberal navrhovaním základne pre SOSU (Slovak organisation for space activities). Formu, ktorú sme si pre náš návrh zvolili bola lodné kontajnery. Vyhovovali nám kvôli ich dostupnosti a možnosti ľahkej prepravy po Dunaji.…

ExC projectMi: Michal Zajac , Igor Ivanec , Natália Štundová

Náš projekt je založený na zvyšovaní a znižovaní objemu v prípade potreby. Je to objekt s galériou, planetáriom a tiež prednáškovou sálou. Tento projekt poskytuje výnimočné výskumné a propagačné centrum pre slovenskú organizáciu vesmírnych aktivít (SOSA) s „tekutými“ priestormi vo vnútri. Hlavnou oblasťou je priestranné…