Plecháč Bob: Hedviga Gutierrez

O tom, že pýcha predchádza pád, vie svoje jedna neobyčajná plechovka menom Bob. Ideu demonštrujem na hlavnom hrdinovi, Plecháčovi, ktorý má o seba príliš vysoké mienenie. Svoju pýchu prezentuje aj na úkor iných a pohybuje sa za hranicou slušného správania. Po strete s realitou, sa…

Noční můry: Romana Bejdová

Jedná se o komiks zhotovený technikou digitální malby. Noční motýli usedají na tváře spících lidí a odhalují nám jejich sny – brzy je svým přičiněním promění v noční můru. Odkazují tak na působení vnějších vlivů, jenž se mnohdy promítají do našeho podvědomí. Postavy se ve…

Súboj bublín: Lukáš Sobota

My a oni. Oni a my. A ja vždy verne spolu s nami.   Meno autora / Name: Lukáš Sobota Email: lukas.sobota3@gmail.com   Katedra / Department: Grafika a iné média Ateliér / Studio: Prípravný kurz grafiky Ročník štúdia / Year of Study: 1. Stupeň štúdia / Level of Study: Bc.…

Hikikomori: Lívia Suchá

V mojej práci som sa zamerala na tému, ktorá ma zaujíma už dlhodobejšie – Hikikomori. Je to fenomén posledných dekád označujúci mladého človeka, ktorý sa z rôznych dôvodov rozhodol dobrovoľne odísť zo spoločnosti do absolútnej fyzickej aj psychickej izolácie. Zaoberala som sa doslovným poňatím výrazu…

HOMExGRASS: Barbara Gocníková

Dokumentácia osobného vizuálneho vnímania spätá s detailmi pre mňa známych vzorov „domácej“ architektúry vo vzťahu k prírode. Vychádzam z inšpiračných zdrojov nadobudnutých počas môjho pobytu v Japonsku a to konkrétne vzťah Japoncov k prírode, neustále/bežné prepájania rastlín s architektúrou, zobrazovanie rastlín v tušových maľbách, rôznorodosť…

Šum Času: Hugo Raýman

V tejto práci sa snažím zachytiť, ako časom sa aj z historicky významných osobností stávajú len mýty. Postupne miznú pod nánosmi interpretácii a histórie. ENG: In this work, I try to capture how real people slowly disappear under the various layers of historical analysis and…

Úzkosti od kosti: Barbora Smutná

V tejto semestrálnej práci reagujem na aktuálnu situáciu, ktorá sa deje vo svete aj v mojom okolí. V tejto práci sa skôr zameriavam na svoje subjektívne prežívanie a vnímanie situácie, v ktorej sme sa ocitli. Momentálnu situáciu som vnímala agresívne a depresívne, a práve tieto…

VIRAL: Helga Pavelková

Komiks VIRAL je moja interpretácia ateliérového zadania na tému TRANS. Odrazila som sa od slova TRANSMISSION, teda prenos, a reagovala som svojím komiksom na aktuálnu situáciu v rámci pandémie, opatrení a ich následkov. Komiks je takým mojím „prežutím“ celej situácie a poukazuje hlavne na strach,…

za dverami: Marco Rapant

Stratený semester za dverami je ručne kreslená animácia, zároveň moja prvá animácia. Využíval som grafickú techniku monotýpie, vzniklo 408 obrázkov formátu A4. V animácii zrkadlím pocity neistoty a strachu z neviditeľného strašiaka, ktorý číha za dverami, neskôr odpor k izolácii a opatreniam, zamýšlam sa nad…

Sketchbook: Jozef Gľaba

Skicár zaznamenáva obdobie December 2019 – Apríl 2020. Môj skicár je môj bazlam na dušu. Čiara pri čiare, bodka k bodke, minúta k minúte a skicár sa zapĺňa sám. Skice je nutné brať s rezervou. Nehľadajte v ňom hlboké umenie, ja sa chcem hrať.  …