Picture book TO SME MY: Marta Matus (Mészárosová)

Praktickou časťou diplomovej práce je kniha typu picture book s názvom TO SME MY, vytvorená v technike digitálnej koláže. Témou knihy je rozmanitosť rodín so zámerom priblížiť detskému čitateľovi ich rôzne situácie a formy. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 4 až 7 rokov, ale mnohé humorné detaily…

Dievča: Jana Vaterková

Práca prináša autentický pohľad na pocity, ktoré súvisia s dospievaním ženy, avšak často nesú so sebou nechcené odkrytie, ktoré býva podnietené nevedomosťou, hľadaním vlastnej identity alebo dôležitým emóciami, ktoré sa dotýkajú priamo ženy, preto je nevyhnutné pripomenúť spoločnosti pravú stránku tohto vývinového obdobia života a…

MANUS: Klára Štefanovičová

„MANUS“ je diplomová práca zameraná na ruky a ich tvorbu. Je tomu tak v písomnej a taktiež v praktickej časti diplomovej práce. Zámerom tejto práce bolo poukázať na to, že ľudské ruky sú naším najlepším priateľom a všade a vždy prítomným „nástrojom“. „MANUS“ ukazuje to,…

Nový svet: Daniela Vagašová

Hlavná postava sa pri plávaní a vynorení z vody ocitá v transcendentnom svete. Stáva sa svedkom rôznych nadskutočných situácií a scén , ktorých je aj súčasťou. Zo začiatku je zmätená a myslí si, že je to celé iba sen. Avšak v momente ,keď sa snaží pomocou telefónu zavolať pomoc zistí, že…

Re:vision: Attila Rózsás

Vo svojej záverečnej práci Re:vision sa venujem rozboru osobného archívu, ktorý tvoria video záznamy vzniknuté počas môjho detstva. Cieľom je preskúmať a znovu charakterizovať vzniknuté artefakty, ktoré zachytávajú toto určujúce obdobie prežité spolu s mojím bratom. Cez vzniknuté záznamy analyzujem vlastnú skúsenosť, nazerám na určité…

Becoming: Veronika Trnečková

Diplomová práca Becoming sa venuje problematike tranzície. Mojím zámerom pri realizácii projektu bolo vyjadrenie priebehu, postupného stávania sa. Súčasťou práce na projekte Becoming bol výskum s členmi transrodovej komunity. V diplomovej práci sa zameriavam na ich vnútorný svet a pocity v priebehu tranzície. Formou inštalácie…

Sýtosť: Mária Sládečková

Bakalárska práca pod názvom „Sýtosť“ predstavuje autorskú knihu, ktorej obsah je vyjadrený na tridsiatich ôsmich stranách prostredníctvom ilustrovaných polí, s minimálnym využitím textu. Rozpráva príbeh hlavnej postavy, ktorá je nenásytná vo vzťahoch k ľuďom a chce ich mať len pre seba. Sýtosť v skutočnosti predstavuje…

Harmónia v chaose: Andrea Ganobčíková

Zásadnou inšpiráciou mojej práce sa stala báseň od Lawrenca Ferlinghetti – Obrazy zmiznutého sveta – „Svet je ohromné miesto kam sa narodiť…“ Vyjadruje pohľad na svet so všetkými emóciami. Nachádza sa v nej mnoho protikladov, ktorými je život obsiahnutý v každodenných situáciách. Ukazuje komplexný pohlaď…

Zvieratá vo vesmíre: Simona Jančíková

Bakalárska práca Zvieratá vo vesmíre je autorská kniha pozostávajúca zo štyroch komiksových príbehov. Námet je inšpirovaný skutočnými udalosťami zo šesťdesiatych rokov, kedy sa konali skúšobné lety do vesmíru, ktoré miesto ľudských kozmonautov používali zvieratá. Komiksy sú maľované digitálne v programe Adobe Photoshop za použitia monochromatickej…

do budúcnosti – 미래로: Eduard Klena

Do budúcnosti, či „mirae ro“ je multimediálna inštalácia dokumentujúca spoločensko urbanistický stav Južnej Kórei v priereze circa piatich desaťročí a vytvárajúca výhľadový záznam ďalšieho rozvoja. Komentuje prudko patriarchálnu spoločnosť a ironicky sa vyjadruje na margo kórejského heterosexuálneho muža, s pomyselného pohľadu odbremenenej ženy. Práca sa…