Všetko plynie: Ivana Pavlíková

V tejto semestrálnej práci sa Ivana Pavlíková venuje téme, ako aj názov zdeľuje, plynutiu času, kolobehu sveta a udalostí. Inšpiráciou jej bol Herakleitosz Efezu s jeho výrokom ,,Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“. Podnety jej poskytovala aj, ešte stále pokračujúca, situácia s pandémiou COVID-19 a…

Jar 2020 Mária Kižnanská

Technika: kresba ceruzami, fixami, suchým pastelom, digitálna koláž (Adobe Photoshop) Formát: A4, A3, A2 Náhla strata finančnej istoty, socializácie, bývania, tvorivého prostredia, priateľov a slobody otriasla tým, na čom doposiaľ stál môj svet. Tieto jarné mesiace dali námet každému tvorcovi. O tom niet pochýb. Na…

Osobné neosobne: Elena Špirengová

Spôsob dorozumievania sa prostredníctvom listov je pre mňa niečím novým a symbolickým, hlavne v súvislosti so situáciou, ktorú momentálne zažívame a ktorá sa mi spája s minulosťou, kedy bolo dopisovanie jediným spôsobom komunikácie na diaľku. Vytvorila som komunikačnú sieť, ktorej účelom je písomne a výtvarne…

Playlist: Evelína Ottomanská

Soubor koláží s názvem Playlist jsem vytvořila jako recyklaci různých kreseb, které jsem spontánně vytvářela v průběhu celého semestra bez toho, abych je předem formovala do konkrétního projektu. Každá z koláží sestává z vrchní a spodní části. Nahoře jsou kresby autoportrétů, které jsem přetiskla na…

Priestor: Simona Tabačková

Zásah v priestore lesa, cez ktorý vzniká úplne nový priestor sa stal pre mňa objektom pozorovania, aj príčinou tvorby. Zámerom tvorby bolo vymedzenie priestoru, navodenie atmosféry a nálady cez sériu fotografií, na ktorých je zásah človeka, môj zásah, nový priestor a mnou určený priestor. To…

WATCH ME: Kateřina Dobřanská

Semestrální práce začala v mém pokoji v Česku. Bydlela jsem zde v průběhu karantény. Úzkost, izolace, strach. To byla hesla, která mi utkvěla v hlavě. Začala jsem si fotit své okno, které pro mě představovalo formu jakéhosi vysvobození z uzavřeného prostoru či touhu po svobodě.…

Strach s nami: Mgr. Matula Daniel Dis.

Rok 2020 pôsobil rovnako ako každý iný, začal oslavou nového roka. Celý svet ponorený do tmy smeruje svoj pohľad na oblohu, pasie svoj zrak na veľkolepom predstavení pyrotechniky, a zatajuje dych v očakávaní čo prinesie tento krát. O pár mesiacov sme sa ako ľudstvo ocitli…