Extinction of uselessness: Silvia Leitmannová

Dnešný svet konzumu, dát a sociálnych sietí je plný ľudí, ktorí si vybudovali svoju popularitu na základe svojho výzoru, či nadštandardného životného štýlu ku ktorému vzhliadajú masy najmä mladých ľudí. Sú to ľudia, ktorí ničím neprispievajú k rozvoju spoločnosti a vytvárajú okolo seba falošné pozlátko…

Make a virtue of necessity: Juliána Brnáková

Moja kolekcia – MAKE A VIRTUE OF NECESSITY – má časť svojej podstaty už v názve. Niečo v zmysle: z núdze cnosť. Odevy som tvorila v podstate z odpadového materiálu, ako sú zvyšky látok, plastové obaly a suché listy. Téma, ktorá bola zadaná znela: Slová-…

1. Návrat domov, 2. Maska: Kamila Zuščáková

1.Návrat domov Covid 19, vodca našich posledných dní prinútil veľa ľudí, rovnako aj mňa vrátiť sa domov. Z toho pramení aj názov mojej práce. Práca vychádza z malieb miest, ktoré sú v mojom najbližšom okolí. Tri textilné obrazy sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú jeden celok.…

„NOW I’M THE BOSS“: Zuzana Ľos-Božiková

Prvý impulz, od ktorého sa odrazila moja semestrálna práca bola báseň od Milana Rúfusa: Prvé akty. Neskôr som sa vlastnou štúdiou presunula k samotnému názvu tejto básne. Vyčlenila som si dve obdobia, ktoré voči sebe vnímam ako veľké kontrasty. Prvé obdobie, ktorému som sa venovala…

Butterfly: Nikola Šefranková

Vo svojej semestrálnej práce som sa rozhodla venovať emóciám a ukázať ich cez môj pohľad a vnímanie. Keďže prežívame neskutočne veľké množstvo emócií, rozhodla som sa stvárniť lásku a emócie s ňou súvisiace. Láska je pre mnohých zmysel života, niečo čo každý vo svojom živote…

SCREAM FROM THE HOLE: Marcus Darsen

Zamýšľal som sa nad tým, čo symbolizujú moje masky. Nad tým čo chcú povedať, či sú naozaj iba o tom ako svet vnímam. Alebo sú to masky, ktoré vytváram v podvedomí. Či skutočne odzrkadľujú moju dušu, situácie a životné rozhodnutia, ktoré dokázali vo mne prebudiť…

pokoj, túžba, samota (tri slová): Dominika Párnická

Chcem reprezentovať to čo cítim vo vzduchu, potrebu po pokoji, nostalgií – niečo príjemné a zároveň v našej predstave nádej pre budúcnosť. Ekletické trendy ktoré sa prelínajú s tým čo sa deje okolo nás – toxický priestor a samota, izolácia. Pokoj je ten moment keď…

1. -GALAXY- 2. Tichá sila: Veronika Muchová

Tento semester sme sa venovali viacerým témam a tieto dve sú výber z nich. 1. -GALAXY- Na začiatku semestra nás oslovila firma mimo pôdy školy o vytvorenie masky pre tanečnú skupinu z materiálu ktorý nám poskytli. Maska mala pokrývať celú hlavu, mala byť zostavená na…

Dystopia: Barbara Shevchuk

Moja semestralna práca Male biele je inšpirovaná básňou od Gosh Gibbens – Dystopia. Je to pre mňa príklad modernej katastrofy, ktorá nás postihla formou vírusu. Je to zbraň, ktorá nás zatvára do úzkeho priestoru a v nejakom čase nás úplne pohltí. Strávením dvoch mesiacov doma…

emBODYery: Gréta Šabíková

Už odmalička ma fascinovalo ľudské telo. Jeho vnútorná krása, vďaka ktorej fungujeme, cítime, žijeme. Sme ale schopní vnímať jeho estetickú jedinečnosť? Príde nám naše fyzické vnútro “krásne”? Ja som sa vo svojej semestrálnej práci zamerala na vymedzenie a odpoveď týchto otázok. Na to, aby som…