Upcyclovaná kolekcia odevov pre NOSENE: Alexandra Kondačová

Pri tvorbe kolekcie pre NOSENE som rozmýšľala veľmi odlišne ako keď tvorím kolekciu na nejakú vopred zadanú tému. Už celkový proces upcyclingu si vyžaduje iný prístup a nutnosť brať každý kúsok veľmi individuálne. Proces sa často pri tvorbe mení, a preto bežný postup ako navrhnutie…

Plant Room VI.: Magdaléna Seppová

Semestrálne práca na tému Malé Biele je inšpirovaná predovšetkým básňou od Mily Haugovej – Plant Room VI. Táto báseň je pre mňa ako manifest tohoto obdobia, ale vlastne aj obdobia mojej mladosti tak všeobecne. Báseň opisuje prchavé momenty krásy a šťastia, ktoré môžu kedykoľvek zaniknúť.…

In the middle of: Deva Bartninkaitė

For this erasmus exchange semester in AFAD I had the aim to continue working with the material that already fascinated me for a long time by its history and visual appearance. Magnetic tape, the relic of last century musical revolution era. My main points are…

Hľadanie samej seba/ Finding myself: Natália Repkovská

Táto semestrálna práca je skôr experiment, štúdia ktorú chcem v blízkej budúcnosti pretaviť do môjho tvorivého rukopisu. Hľadanie samej seba poukazuje na moje postavenie uprostred, medzi maľbou a odevom. Inšpirácia vychádza zo zelenej siene v Thurzovom dome. Mentolový odev znázorňuje zelený podklad fresky zelenej siene.…

INAKÁ: Margaréta Miková

Žijeme v dobe, kedy sa na prvý pohľad zdá, že spoločnosť začína konečne inakosť prijímať, posmeľovať a oslavovať. Je pravdou, že naproti dobám minulým sa najmä vďaka internetu svet zmenil. Vďaka sieťam sme začali nachádzať ľudí, ktorí sú v tom s nami, nech už sme…

Oddych – základ kultůry: Kristýna Macková

Prostředí a prostor, ve kterém se můžeme těšit ze života, obdivovat krásu, poznávat se, věnovat se činnostem, rozvíjet se v čtení, které přináší bezprostřední užitek a slouží k odhalení našeho ducha, jinými slovy, kultuře. Oddych je teda základ kultury. Odpočinek je důležitou součástí vyváženého rytmu…