X: Karin Elízová

Častokrát nevidíme, kto sa skrýva pod ťarchou mnohých vrstiev oblečenia. Ľudia sú naučení prostredníctvom akejsi dokonalej krásy skrývať ich nedostatky. Tak isto je to aj s výšivkou. Vidíme len lícnu stranu a nezaujíma nás rub. Pritom práve rub je omnoho zaujímavejší. Nepravidelné, uvoľnené stehy, visiace…

Cobwebs of fear: Lucia Villárová

Vo svojej semestrálnej práci som sa rozhodla reagovať na mimoriadne dianie a situáciu v spoločnosti v období vypuknutia epidémie spojenou s vírusom Covid 19. Mňa osobne veľmi ovplyvnil proces vytvárania strachu v ľuďoch podnietený a spôsobený rôznymi médiami. Šírenie dezinformácií, vyzdvihovanie negatívnych informácií nad pozitívnymi…

XYX: Tereza Klčová

V mojej semestrálnej práci sa snažím zachytiť drobné fragmenty mojej osobnosti a utvoriť tak obraz o sebe, ktorý možno ešte nie je celkom jasný ani pre mňa samú. Ponúkam intímny sprievod mysľou človeka s hraničnou poruchou osobnosti, bezbariérovo, úprimne. Vo svojej snímke sa snažím neutopiť…

YOU SHOULD… “Mala by si…”: Žofia Marcineková

Kolekcia je zameraná na obmedzenie žien v spoločnosti. Mladým dievčatám je od ranného detstva vštepované, čo všetko by mali vedieť, akoby sa mali správať a vyjadrovať. Prvá polovica kolekcie je zameraná na odevy, ktoré nejakým spôsobom bránia v pohybe a druhá pozdvihuje ženy do vysokých…

Extinction of uselessness: Silvia Leitmannová

Dnešný svet konzumu, dát a sociálnych sietí je plný ľudí, ktorí si vybudovali svoju popularitu na základe svojho výzoru, či nadštandardného životného štýlu ku ktorému vzhliadajú masy najmä mladých ľudí. Sú to ľudia, ktorí ničím neprispievajú k rozvoju spoločnosti a vytvárajú okolo seba falošné pozlátko…

Make a virtue of necessity: Juliána Brnáková

Moja kolekcia – MAKE A VIRTUE OF NECESSITY – má časť svojej podstaty už v názve. Niečo v zmysle: z núdze cnosť. Odevy som tvorila v podstate z odpadového materiálu, ako sú zvyšky látok, plastové obaly a suché listy. Téma, ktorá bola zadaná znela: Slová-…

1. Návrat domov, 2. Maska: Kamila Zuščáková

1.Návrat domov Covid 19, vodca našich posledných dní prinútil veľa ľudí, rovnako aj mňa vrátiť sa domov. Z toho pramení aj názov mojej práce. Práca vychádza z malieb miest, ktoré sú v mojom najbližšom okolí. Tri textilné obrazy sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú jeden celok.…

“NOW I’M THE BOSS”: Zuzana Ľos-Božiková

Prvý impulz, od ktorého sa odrazila moja semestrálna práca bola báseň od Milana Rúfusa: Prvé akty. Neskôr som sa vlastnou štúdiou presunula k samotnému názvu tejto básne. Vyčlenila som si dve obdobia, ktoré voči sebe vnímam ako veľké kontrasty. Prvé obdobie, ktorému som sa venovala…

Butterfly: Nikola Šefranková

Vo svojej semestrálnej práce som sa rozhodla venovať emóciám a ukázať ich cez môj pohľad a vnímanie. Keďže prežívame neskutočne veľké množstvo emócií, rozhodla som sa stvárniť lásku a emócie s ňou súvisiace. Láska je pre mnohých zmysel života, niečo čo každý vo svojom živote…

SCREAM FROM THE HOLE: Marcus Darsen

Zamýšľal som sa nad tým, čo symbolizujú moje masky. Nad tým čo chcú povedať, či sú naozaj iba o tom ako svet vnímam. Alebo sú to masky, ktoré vytváram v podvedomí. Či skutočne odzrkadľujú moju dušu, situácie a životné rozhodnutia, ktoré dokázali vo mne prebudiť…