Spoločenstvo rastlín: Eva Takácsová

Spoločenstvo je neoddeliteľná súčasť každého života, ako rastlinného tak aj ľudského. V práci rozoberám, akým spôsobom nás doba, v ktorej žijeme ovplyvňuje a mení. Bližšie sa zaoberám myšlienkou monokultúrneho vysádzania rastlín, ktoré symbolicky dávam do súvisu s ľudským spôsobom myslenia. Bližšie sa snažím vysvetliť mnou…

The Garden of Earthly Delights: Paula Malinowska

Projekt je úvahou nad jednostrannou interakciou človeka a prírody v epoche antropocénu. Náš vzťah k planéte je striktne podriadený kritériu ekonomickej výhodnosti a vedie k neobmedzenému vykorisťovaniu planetárnych zdrojov. Ľudské bytosti pretvárajú planétu Zem na záhradu svojich pozemských rozkoší, ktorá sa však globálne sa zvyšujúcou teplotou…

F L U I D: Romana Halgošová

Práca F L U I D sa zaoberá otázkou sexuálnej identity. Divákovi vizuálne interpretuje non-binary problematiku prostredníctvom kombinácie projekcie a inštalácie. Projekcia pracuje s divákovým stereotypným vnímaním, zatial čo inštalácia sa snaží spochybniť spôsob jeho doterajšieho uvažovania o danej problematike. Práca vychádza z teoretických záznamov o…

Sever alebo juh: Šimon Parec

„Sever alebo Juh“ je o slovensko-poľskej hranici, deliacej čiare južnej časti Poľska a severnej časti Slovenska. Názov vyplýva zo stále sa meniacej polohy hranice, ktorá plynule reflektuje stav pohraničnej oblasti, od začiatku dvadsiateho storočia až po dnešný uzatvorený stav spojený s pandémiou. Premena hranice spôsobila…

Awareness: David Žabka

Bakalárska práca sa zameriava na jasnosť vedomia, úpadok samotného človeka do vlastného podvedomia – delíria ohľadom fotografie a súčasné hľadanie opätovného zmyslu živobytia. Fotografia je ako nástroj, sprostredkovateľ medzi pocitmi zmätenosti, zmyslami života a samostatným tvorcom. Sklon k abstrakcií smeruje k odhaleniu povedomia o podvedomí,…

O Fotografii: Ema Lančaričová

Diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom fotografie a pýta sa čo to fotografia je a čím je fotografia dnes – je O Fotografii. Rozoberá vzťah medzi fotografiou a z nej vychádzajúcich obrazov na základe vybraných pojmov, ktoré sú s fotografiou previazané od jej vzniku ako…

Ambivalence act II: Anna-Mária Špániková

Ambivalence act II predstavuje audiovizuálne dielo vytvárajúce vzťah medzi telom, obrazom, zvukom a priestorom. V koncepcii zahŕňa tému ambivalencie ako reakcie na prostredie znázorňujúce rozpor a dvojznačnosť nášho bytia. Vo vizuálnej stránke sa zameriava na očisťujúci a vťahujúci priestor vyvolávajúci pocit meditácie a vytvára tak…

Back to Animism: Ester (Sabik) Šabíková

Back to Animism je prácou ktorá vznikala počas posledných dvoch rokov. Primárne začala ako reakcia na celoplošnú ekologicko-klimatickú krízu. Je mojou túžbou prehlbovať v ľuďoch citlivosť a empatiu voči celej Prírode. Je volaním po spomalení. Je o hlbinnej prepojenosti sveta. Je o vzťahoch vedomia k hmote, energii, k prírodným…

Nostalgia – Postalgia: Zuzana Jakabová

Praktická časť diplomovej práce Nostalgia – Postalgia tematicky vychádza z predchádzajúcich fotografických projektov a ich konceptuálnych spracovaní. Kontinuálne nadväzujem na tému času a úniku z prítomnosti do minulosti vo forme nostalgie a do budúcnosti vo forme postalgie. Postalgia je pojem, ktorý viac vysvetľujem v písomnej…

Interruptions of Reality: Milo

A certain redundancy of everyday life is converted into accepting a period of isolation and struggle with the unexpected. Like any beginning that is full of challenges and sacrifices, this one is for me, even if it is a closed situation in which there is…